รู้หรือยัง ? เช็คทะเบียนคนจน ตรวจสอบขึ้นทะเบียนคนจน ผ่าน / ไม่ผ่าน

รู้หรือยัง ? สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนจนไว้ ตอนนี้ กรรมสรรพกร ได้มีการตรวจเช็คทะเบียนคนได้แล้วน่ะ  จากกรรมสรรพกร มีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนคนจน สามารถตรวจสอบได้แล้ว ว่าคุณผ่าน / ไม่ผ่านในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล โดยการกรอก หมายเลข บัตรประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก เพียงเท่านี้ก็จะรู้แล้วว่า ผ่าน / ไม่ผ่าน การขึ้นทะเบียนคนจน ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ สังกัดธนาคาร ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ขึ้นอยู่กับการขึ้นทะเบียนของแต่ละคน เรามาดูกันว่าผ่านหรือยัง ?

ตรวจสอบทะเบียนคนจน

ตรวจสอบทะเบียนคนจน

 

 

ตรวจสอบ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ให้กรอกเลขบัตรประจำตัว ประชาชน ลงไปให้ถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบ ID Card จากนั้นให้ทำการ “ค้นหา” จะเจอข้อมูลของคุณ ผ่านหรือไม่อย่างไรบ้าง

เลขบัตรประชาชน

 

 

นี่เป็นตัวอย่าวิธีการกรอกข้อมูลจริง ให้เพื่อนๆ ที่ต้องการ “ตรวจสอบทะเบียนคนจน” จริงเข้าไปที่นี่ ************คลิกที่นี่**************

 

ทะเบียนคนจนไม่ผ่าน ทำอย่างไร

กรณียังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกทะเบียนคนจนให้ไปติดต่อใหม่ที่ธนาคารที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้ว แก้ไขเอกสารอีกครั้ง แล้วรอการตรวจสอบใหม่

 

ลงทะเบียนแล้วได้อะไร

หลังจากท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิ์การของรัฐบาลแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิ์ เงินชดเชย รายเดือนละ 300 บาท ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ในวงเงิน 3,000 บาท นำไปแลกซื้อของร้านที่รัฐบาลกำหนด โดยการนำบัตรคนจน ไปขอรับสิทธิ์ดังกล่าว ทุกเดือน

ความรู้ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น (Comments)

comments

About admin